Palveluseteli

Palveluseteli on yksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapa. 

Palvelusetelijärjestelmä täydentää olemassa olevien palvelujen tarjontaa, se ei kuitenkaan synnytä asiakkaalle uusia oikeuksia palveluihin eikä lisää palveluja.

Palveluseteli on asiakkaalle veroton etuus, kun se:

  • myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin
  • on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle
  • ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön asiakas itse määrittelee.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lain perusteella arvonlisäverottomia. Palvelusetelipalveluista ei kanneta arvonlisäveroa.

Palvelusetelillä myönnetään asiakkaalle sitoumus maksaa tietty osa tietystä yksityisen palveluntuottajan tuottamasta palvelusta. Kunta myöntää asiakkaalle palvelusetelin ja palveluntuottaja laskuttaa kuntaa setelin arvosta, asiakas maksaa omavastuuosuutensa sekä mahdolliset tukipalvelut ja lisäomavastuun suoraan palveluntuottajalle. Palveluseteli perustuu asiakkaan, hyvinvointialueen ja palveluntuottajan väliseen toimintaan.

Yritykseni kautta palveluseteliä voi käyttää Pirknamaan hyvinvointialueella seuraavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa:

  • omaishoitajan vapaa (asiakkaan kotona)
  • kotiin tuotettu asumispalvelu (vammaispalvelu)
  • henkilökohtainen avustaja